5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 4, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

5 English 


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள் MODEL 1*

https://bit.ly/3rYnQA8


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் MODEL 2*

https://bit.ly/38PaDD6

No comments:

Post a Comment