6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3FtTqvc


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம் model 2 TM*

https://bit.ly/396m3CA


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 3 TM*

https://bit.ly/3vUOImI

No comments:

Post a Comment