5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 : பருவம் 3 தமிழ் மீடியம்*

https://bit.ly/3LQhcUm


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 3 TM*

https://bit.ly/3w9TZpv


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்  model 2 ( தமிழ் மீடியம் )மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3vY7rwK


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 2 English medium

https://bit.ly/3MV2mMw


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்  : model 1 பருவம் 3- ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3vT8sY5

No comments:

Post a Comment