7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM

 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM

7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 EM*

https://bit.ly/3P5Tnd5


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 2 EM*

https://bit.ly/39LUuyE

No comments:

Post a Comment