7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 TM*

https://bit.ly/3P7Kn7g


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 2 TM*

https://bit.ly/3kQKwOE

No comments:

Post a Comment