8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM

 8  ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் EM

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் EM Model 1*

https://bit.ly/3PhTiU7


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் EM model 2*

https://bit.ly/3wcNX7B


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் EM Model 3*

https://bit.ly/390me22

No comments:

Post a Comment