8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

 8  ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் TM model 1*

https://bit.ly/3FoimUM


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் TM model 2*

https://bit.ly/3wcNX7B


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் TM Model 3*

https://bit.ly/3LZvzG0

No comments:

Post a Comment