வகுப்பு 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கற்றல் விளைவுகள் ( ENGLISH MEDIUM ) ( COLOURFUL PRINTED COPY ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 11, 2022

வகுப்பு 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கற்றல் விளைவுகள் ( ENGLISH MEDIUM ) ( COLOURFUL PRINTED COPY )

 வகுப்பு 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கற்றல் விளைவுகள் ( ENGLISH MEDIUM ) ( COLOURFUL PRINTED COPY )

LEARNING OUTCOMES 


LEARNING OUTCOMES  1ST STD ENGLISH MEDIUM ( COLOURFUL PRINTED COPY )

https://bit.ly/3zw0S7X


LEARNING OUTCOMES  2ND STD ENGLISH MEDIUM ( COLOURFUL PRINTED COPY )

https://bit.ly/3aQuxOL


LEARNING OUTCOMES  3RD STD ENGLISH MEDIUM ( COLOURFUL PRINTED COPY )

https://bit.ly/3QfNaw4


LEARNING OUTCOMES STD IV ENGLISH MEDIUM ( COLOURFUL PRINTED COPY )

https://bit.ly/3Hc3ycG


LEARNING OUTCOMES STD V ENGLISH MEDIUM ( COLOURFUL PRINTED COPY )

https://bit.ly/3Hi9YqH

No comments:

Post a Comment