வகுப்பு 1 TO 5 கால அட்டவணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 11, 2022

வகுப்பு 1 TO 5 கால அட்டவணை

 வகுப்பு 1 TO 5 கால அட்டவணை

கால அட்டவணை 

1 ஆம் வகுப்பு கால அட்டவணை

https://bit.ly/3mFbpGk


2 ஆம் வகுப்பு கால அட்டவணை

https://bit.ly/3xHgcgI


3 ஆம் வகுப்பு கால அட்டவணை

https://bit.ly/3Q99EP4


4 ஆம் வகுப்பு கால அட்டவணை

https://bit.ly/39gWr6k


5 ஆம் வகுப்பு கால அட்டவணை

https://bit.ly/3ttkAxa

No comments:

Post a Comment