ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2022 தாள் 2 - முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு ( கல்வி உளவியல் , தமிழ் , சமூக அறிவியல் - மாதிரி வினாத்தாள் ( 218 பக்கங்கள் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, June 8, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2022 தாள் 2 - முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு ( கல்வி உளவியல் , தமிழ் , சமூக அறிவியல் - மாதிரி வினாத்தாள் ( 218 பக்கங்கள் )

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2022 தாள் 2 - முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு ( கல்வி உளவியல் , தமிழ் , சமூக அறிவியல் - மாதிரி வினாத்தாள் ( 218 பக்கங்கள் )

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment