மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் ஆசிரியர்கள் கலந்தாய்வுக்கு தயாராக அறிவுறுத்தல் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, June 22, 2022

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் ஆசிரியர்கள் கலந்தாய்வுக்கு தயாராக அறிவுறுத்தல் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களின் செயல்முறைகள்

 மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் ஆசிரியர்கள் கலந்தாய்வுக்கு தயாராக அறிவுறுத்தல் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment