கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 21, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி  செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


*🟣 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3Mx55em


*🟣 உயர் கல்வி, வழிகாட்டி வேலைவாய்ப்பு புத்தகம் - பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு*

https://bit.ly/3OyVJjY


*🟣 முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு  பயிற்சி அளித்தல் சார்பு : SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3QCWtWN


*🟣 THE AMERICAN COLLEGE - ADMISSION NOTIFICATION*

https://bit.ly/3zRTLXO


*🟣 பருவம் 1 : வகுப்பு 5 - தமிழ் : தமிழின் இனிமை -  புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள்*

https://bit.ly/3n3Uopp


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : தமிழின் இனிமை : கருத்து வரைபடம்*

https://bit.ly/3tR5Ngc


*🟣 STD 5 ENGLISH : EXPLORING SPACE : BOOK BACK QUESTIONS & ANSWERS*

https://bit.ly/3ONxdM7


*🟣 STD 5 ENGLISH - EXPLORING SPACE - CONCEPT MAP*

https://bit.ly/3zU3CMD


*🟣 வங்கிகளில் 8106 குரூப் ஏ, பி அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ( ஜூன் 27 )*

https://bit.ly/3y9HCMs

No comments:

Post a Comment