ஆகஸ்ட் 1, 3 ,5 & 10 ஆம் தேதிகளில் உள்ளூர் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, July 26, 2022

ஆகஸ்ட் 1, 3 ,5 & 10 ஆம் தேதிகளில் உள்ளூர் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்

 ஆகஸ்ட் 1, 3 ,5  & 10 ஆம் தேதிகளில் உள்ளூர் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்

உள்ளூர் விடுமுறை 

*🟣 ஜூலை  28 ஆம் தேதி  உள்ளூர் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள்*

https://bit.ly/3cFbkAP


*🟣 ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்*

https://bit.ly/3PGQ7VB


*🟣 ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்*

https://bit.ly/3PxlmSN


*🟣 ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்*

https://bit.ly/3J8sIKd


*🟣 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி 2 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை*

https://bit.ly/3Jdt8iJ

No comments:

Post a Comment