எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 TO 5 ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் மற்றும் வகுப்பறையில் இருக்க வேண்டியவை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 23, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 TO 5 ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் மற்றும் வகுப்பறையில் இருக்க வேண்டியவை

 எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 TO 5 ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகள் மற்றும் வகுப்பறையில் இருக்க வேண்டியவை

எண்ணும் எழுத்தும் 

*🟣 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிந்தைய செயல்பாடுகள்*

https://bit.ly/3AeZ2IS


*🟣 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்*

https://bit.ly/3R5BWub


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் சார்ந்து அவ்வகுப்பறையில் இருக்க வேண்டியவை*

https://bit.ly/3nhUN80

No comments:

Post a Comment