வகுப்பு 1 TO 8 கால அட்டவணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 23, 2022

வகுப்பு 1 TO 8 கால அட்டவணை

 வகுப்பு 1 TO 8 கால அட்டவணை

கால அட்டவணை 

*🟣 வகுப்பு 1 ,2 & 3 கால அட்டவணை*

https://bit.ly/3NJSWEx


*🟣 வகுப்பு 4 & 5 கால அட்டவணை*

https://bit.ly/3mFHfms


*🟣 வகுப்பு 6 , 7 & 8 கால அட்டவணை*

https://bit.ly/3trLyVV

No comments:

Post a Comment