1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை & மற்றும் பள்ளி திறப்பு குறித்து : தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 20, 2022

1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை & மற்றும் பள்ளி திறப்பு குறித்து : தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை & மற்றும் பள்ளி திறப்பு குறித்து :  தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை & மற்றும் பள்ளி திறப்பு குறித்து : தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment