10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் & 1 , 2 & 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 21, 2022

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் & 1 , 2 & 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் & 1 , 2 & 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 1 ( TM )

https://bit.ly/3QWlonr


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( TM )*

https://bit.ly/3S7fwsM


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 3 ( TM )*

https://bit.ly/3qXNBzu


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு - செப்டம்பர் 2022 ( TM )*

https://bit.ly/3xF5sza


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு - செப்டம்பர் 2022 EM*

https://bit.ly/3Bxz42t


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 2 மதிப்பெண் வினாக்கள் தொகுப்பு TM*

https://bit.ly/3S7FRXQ


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3LAcE53

No comments:

Post a Comment