10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( TM & EM ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 21, 2022

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( TM & EM )

 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( TM & EM )

5 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - காலாண்டுத் தேர்வு - 5 மதிப்பெண் வினாக்களின் தொகுப்பு ( TM )*

https://bit.ly/3BzxVYi


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டுத் தேர்வு 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் EM*

https://bit.ly/3SjsfZ9

No comments:

Post a Comment