4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் & FA ( B ) TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 9, 2022

4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் & FA ( B ) TM & EM

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் & FA ( B ) TM & EM

மாதிரி வினாத்தாள் & FA ( B ) 


*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3TX2PlC


*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் - FA ( B ) தமிழ் மீடியம்  & ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3DeWBYr

No comments:

Post a Comment