4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 9, 2022

4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள்

மாதிரி வினாத்தாள்கள் 


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3D3HDEF


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3TKouxg

No comments:

Post a Comment