வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடம் : நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் தகுதி வாய்ந்தோர் முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடுதல் - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 12, 2022

வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடம் : நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் தகுதி வாய்ந்தோர் முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடுதல் - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடம் : நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் தகுதி வாய்ந்தோர் முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடுதல் - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் PROCEEDINGS

தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment