மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிருவாக மாறுதல் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கி ஆணைகள் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 20, 2022

மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிருவாக மாறுதல் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கி ஆணைகள் வெளியீடு

 மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிருவாக மாறுதல் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கி ஆணைகள் வெளியீடு

Proceedings 

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment