4 ஆம் வகுப்பு கற்றல் விளைவுகள் - பருவம் 2 ( TM & EM ) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Saturday, October 15, 2022

4 ஆம் வகுப்பு கற்றல் விளைவுகள் - பருவம் 2 ( TM & EM )

 4 ஆம் வகுப்பு கற்றல் விளைவுகள் - பருவம் 2 ( TM & EM )

கற்றல் விளைவுகள் 


4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் கற்றல் விளைவுகள் : பருவம் 2

https://bit.ly/3exPDUn

4 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் கற்றல் விளைவுகள் -  LOGO LIST

https://bit.ly/3T77X5P

4 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் கற்றல் விளைவுகள் : பருவம் 2

https://bit.ly/3VyIX9p

4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் ( TM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3yISaC9

4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் ( EM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3yIPrZp

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( TM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3T3K7rR

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( EM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3evRskX

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( TM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3T7Aw30

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( EM ): பருவம் 2

https://bit.ly/3Mx6Zxr

No comments:

Post a Comment