4 & 5 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN - TM & EM - TERM 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 15, 2022

4 & 5 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN - TM & EM - TERM 2

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN - TM & EM - TERM 2

LESSON PLAN 


4 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN - ( TM ) TERM 2

https://bit.ly/3peWEfU

5 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN ( TM ) பருவம் 2

https://bit.ly/3rZNrYS

5 ஆம் வகுப்பு LESSON PLAN ( EM ) பருவம் 2

https://bit.ly/3TsoTnk

No comments:

Post a Comment