9 & 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, October 28, 2022

9 & 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் )

 9 & 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் )

கற்றல் விளைவுகள் 

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

https://bit.ly/3NJenV7


10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

https://bit.ly/3yD0hAr

No comments:

Post a Comment