சதம் அடிப்போம் : 11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 1, 2 , 3 & 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( VOLUME 1 & 2 ) EM ( 664 பக்கங்கள் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 17, 2022

சதம் அடிப்போம் : 11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 1, 2 , 3 & 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( VOLUME 1 & 2 ) EM ( 664 பக்கங்கள் )

 சதம் அடிப்போம் : 11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 1, 2 , 3 & 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( VOLUME 1 & 2 ) EM ( 664 பக்கங்கள் )

11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் - CLICK HERE 


11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 2 , 3 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் - CLICK HERE 


11 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment