12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு - இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் ( மதுரை மாவட்டம் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 17, 2022

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு - இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் ( மதுரை மாவட்டம் )

 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு - இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் ( மதுரை மாவட்டம் )


12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி வினாத்தாள் - CLICK HERE 

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு விடைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment