பள்ளிகளில் 14.11.2022 அன்று "குப்பச்சிகளு" திரைப்படம் திரையிடுதல் - சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் அறிவுரைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

பள்ளிகளில் 14.11.2022 அன்று "குப்பச்சிகளு" திரைப்படம் திரையிடுதல் - சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் அறிவுரைகள்

 பள்ளிகளில் 14.11.2022 அன்று "குப்பச்சிகளு" திரைப்படம் திரையிடுதல் - சார்பு - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் அறிவுரைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD SPD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment