6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் & கணிதம் NOTES OF LESSON ( NOVEMBER 3RD WEEK ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 12, 2022

6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் & கணிதம் NOTES OF LESSON ( NOVEMBER 3RD WEEK )

 6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் & கணிதம் NOTES OF LESSON ( NOVEMBER 3RD WEEK )

NOTES OF LESSON 


6 , 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE 


6 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE 


7 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE 


8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment