6 , 7 , 8 , 9 & 10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 15, 2022

6 , 7 , 8 , 9 & 10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

 6 , 7 , 8 , 9 & 10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

இரண்டாம் இடைப் பருவத் தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள் 


6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE 


7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE 


8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE 


9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE 


10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment