இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Thursday, June 22, 2023

இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு

 இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு

செலவினம் 

இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 மற்றும் 2025-2026 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கல்விக்காக மாநில அரசு செய்யும் செலவினம், வகுப்பு வாரியாக அரசிதழில் வெளியீடு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment