வீடியோ சந்திப்புகளுக்கு வழி செய்யும் 'ZOOM' செய்தி - பயன்பாடும் விழிப்புணர்வும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, April 12, 2020

வீடியோ சந்திப்புகளுக்கு வழி செய்யும் 'ZOOM' செய்தி - பயன்பாடும் விழிப்புணர்வும்

வீடியோ சந்திப்புகளுக்கு வழி செய்யும் 'ZOOM' செய்தி - பயன்பாடும் விழிப்புணர்வும்


No comments:

Post a Comment