பாகம் எண் மாறி உள்ளதால் தபால் வாக்குகள் செல்லாமல் போய்விடும்: ஆசிரியர்கள் புகார் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 18, 2021

பாகம் எண் மாறி உள்ளதால் தபால் வாக்குகள் செல்லாமல் போய்விடும்: ஆசிரியர்கள் புகார்

 பாகம் எண் மாறி உள்ளதால் தபால் வாக்குகள் செல்லாமல் போய்விடும்: ஆசிரியர்கள் புகார்


ஆசிரியர்கள் புகார்

CLICK HERE பாகம் எண் மாறி உள்ளதால் தபால் வாக்குகள் செல்லாமல் போய்விடும்: ஆசிரியர்கள் புகார்

No comments:

Post a Comment