முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகு பள்ளிக் கட்டிடம் தரம் குறித்த அறிக்கை வழங்க அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, December 18, 2021

முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகு பள்ளிக் கட்டிடம் தரம் குறித்த அறிக்கை வழங்க அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உத்தரவு

 முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகு பள்ளிக் கட்டிடம் தரம் குறித்த அறிக்கை வழங்க அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உத்தரவு

அமைச்சர் உத்தரவு

CLICK HERE முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகு பள்ளிக் கட்டிடம் தரம் குறித்த அறிக்கை வழங்க அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment