5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 )

 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 )


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3knFb12


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  ஆங்கிலம் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3rYnQA8

No comments:

Post a Comment