எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 - 5 - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Wednesday, October 4, 2023

எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 - 5 - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 எண்ணும் எழுத்தும் - வகுப்பு 1 - 5 - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

JOIN PRIMARY TEACHERS WHATSAPP GROUP


 *🟣 ENNUM EZHUTHUM - TERM 2 - STD 1,2,3 - ENGLISH - UNIT 1 - REVISION - IMPORTANT WORDS & SENTENCES*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/ennum-ezhuthum-term-2-std-123-english.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - வகுப்பு 1,2,3 - ஆங்கிலம் - அலகு 1 - REVISION - TLM*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/2-123-1-revision-tlm.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - வகுப்பு 1,2,3 - ஆங்கிலம் - அலகு 2 - FRUITS AND VEGETABLES - TLM*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/2-123-2-fruits-and-vegetables-tlm.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - வகுப்பு 1,2,3 - ஆங்கிலம் - அலகு 2 - FRUITS AND VEGETABLES - CVC WORDS*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/2-123-2-fruits-and-vegetables-cvc-words.html?m=1*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவம் - 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/123-2.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவம் - 4,5 ஆம் வகுப்பு - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/45-2.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவம் - 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/123-2_4.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - இரண்டாம் பருவம் - 4,5 ஆம் வகுப்பு - அக்டோபர் 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/10/45-2_4.html?m=1

No comments:

Post a Comment